Organisation

Namn Position
Bent Christensen Ordförande
Magnus Vestin Vice ordförande
Hans Tevell Sekreterare
Bertil Karlsson Avelsrådgivare
Mats Pantzar Suppleant
Louise Froststråle Suppleant
Åke Kolsbo Revisor
Bengt Olofsson Revisor
Joel Petronio Adjungerad: Kassör och utställningsansvarig
Daniel Hargby Adjungerad: Jaktprovsansvarig, kontakt med Polen och webmaster
Daniel Hargby Valberedning (sammankallande)
Daniel Tevell Valberedning