Startsida

Raser som tillhör SRfV:

Gonczy Polski

Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak

Bluetick coonhound

Grand Griffon vendeén

Black and tan coonhound

Svenska Rasklubben för övriga Vildsvinshundar (SRfV) ur FCI grupp 6 har bildats den 11 april 2013 och blivit  godkänd av Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV) den 4  mars 2014. Raser som tillhör rasklubben är Gonczy Polski till största delen och övriga raser  är Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak (4 st), Bluetick coonhound (1 st), Grand griffon vendeén (0 st), och Black and tan coonhound (0 st).

Vi inom SRfV som är ägare till  Gonczy Polski och också ägarna till de andra raserna har för närvarande många fördelar genom att tillhöra rasklubben för ”övriga vildsvinshundar”. Vi kan använda specialklubbens post- och bankgiro, hemsidan och telefonkonferenser.

Medlemskap
Genom att vara medlem i rasklubben är man medlem i Specialklubben  och SKK organisationen  med alla dess förmåner.
Medlemsavgiften är 400 sek. Till SSDV betalar vi 100 sek per medlem och år och ca 80 sek ska gå till SKK för hantering av medlemsavgifter.
Vi organiserar aktiviteter såsom träning i vildsvinshägn, viltspår med föredrag om att kunna läsa sin egen hund när den spårar och mycket annat.
Och det kanske  viktigaste är att vi försöker hjälpa till  med avel!!!
Priser:
huvudmedlem 400 kr
familjemedlem 100 kr

Följande skall anges vid betalningen: namn, personnummer, post-och mailadress, hundens namn och ras.